Hra je jedním ze svorníků, které spojují jednotlivá vývojová období lidského života v jeden celek.

• Z. Matějček •