Jak se skáče školka se švihadlem

Ostatní retrohraní| Views: 502

Před skákáním gumy chodily dívky opásané švihadly, aby byly vždy připravené si skočit. Skáče se buď v jednom a člověk bojuje sám proti sobě, nebo ve skupině a vyhrává ten, kdo celou školku odskáče jako první. V Americe hodně frčí i skákání přes dlouhé švihadlo, kterým dva lidi točí a uvnitř skáče jedno či více dětí.

Školka se švihadlem je jako ostatní podobné školky s jiným náčiním o zvládnutí předem daných skoků a v určitém počtu. V tomto případě se začíná od nejjednodušších, které se skáčou 10krát, až po nejtěžší, který se skáče jen jednou.

I tady jsou dvě možnosti, co dělat, když člověk udělá chybu (nedoskočí, nezvládne, poplete počet apod.). Těžší varianta je, že se po chybě musí skákat celá školka od začátku. My s dětmi raději skáčeme lehčí variantu a po chybě začínáme jen od popletené nebo pokažené třídy.

Školka se švihadlem:

  1. třída: 10 přeskoků snožmo
  2. třída: 9 přeskoků pravou nohou napřed
  3. třída: 8 přeskoků levou nohou napřed
  4. třída: 7 skoků po pravé noze
  5. třída: 6 skoků po levé noze
  6. třída: 5 skoků pozadu pravou napřed
  7. třída: 4 skoky pozadu levou napřed
  8. třída: 3 skoky s překříženýma nohama
  9. třída: 2 skoky v podřepu snožmo
  10. třída: 1 vajíčko (proskočení oválu švihadla vytvořeného překřížením paží, též se nazývá „zrcadlo“)

Existuje i tzv. velká školka, kdy se vše výše jmenované skáče skrz zrcadla a uzavírá se sérií deseti zrcadel. Ale to už je opravdu vyšší dívčí…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *