Všechny hry jsou prostředkem k dorozumění s lidmi.

• M. McLuhan •