Written by

Cézarky: dalších 10 her

Naše hry| Views: 769

Kromě třinácti kostkových her, které najdete v naší hře Cézarky, pro vás máme jako bezplatné rozšíření těchto dalších 10 her. Berte je jako dárek. S návody v krabičce se nic nedubluje. 

1.Sázení, hra s jednou kostkou

Každý hráč si na svůj papír pod sebe napíše čísla od 1 do 10 a k ním x jako znaménko násobení. Pak postupně házíte všichni kostkou. Hozené číslo si napište k násobku, ale jen v případě, že je ještě neobsazený. Vyšší čísla k vyšším násobkům. Po deseti hodech je všech 10 násobkových řádků obsazených. Čísla se vynásobí a sečtou. Vyhrává ten, kdo má nejvyšší číslo.

 1. Oběšenec: hra s 1 kostkou

Jde o to jako první nakreslit obrázek ze 13 čar. Hráči se střídají vždy po jednom hodu na kolo a malovat mohou až ve chvíli, kdy jim padne jednička. Každá jednička znamená jeden tah na papíru. Malíř, který jako první dokreslí svůj obrázek, vyhrává. Pro zjednodušení a zrychlení hry házejte více kostkami.

 1. Trumf: hra s 1 kostkou

Vybraný hráč hodí kostkou a co padne, je pro dané kolo tzv. trumfem. V této hře nejde o to naházet co nejvíc, ale naopak co nejmíň. Každý hráč hází 10 x kostkou, sčítají se mu všechny hozené body. Jakmile hodí trumf, přestává házet. Pak pokračuje další hráč. Kdo naházel nejmenší počet bodů, vyhrává kolo. Může se hrát na více kol.

 1. Pomalý Petr: hra s 1 kostkou

Každý hráč si určí jedno číslo od 1 do 6, to je jeho cíl. To musí hodit. Postupně dokola každý hází hody, dokud nemá své číslo. Kdo potřeboval nejvíc hodů na to, aby mu padlo jeho číslo, je pomalý Petr.

 1. Sem a tam: hra s 1 kostkou

Každý hráč si k sobě na papír napíše čísla od 1 do 6. Pak postupně každý jednou hází, co komu padne, to si u sebe škrtne, a tak pořád dokola. Ale když pak již škrtnuté číslo hodí v dalším kole znovu, musí si ho zas zapsat. Vyhrává ten, kdo má jako první všechna čísla přeškrtnutá.

 1. Číselná řada: hra se 6 kostkami

Jde o to mít co nejdelší číselnou řadu v jednom hodu, ideálně 1-2-3-4-5-6. Každý hráč hodí kostky a vyhodnotí si jen ty, na kterých jdou čísla za sebou. Takové kostky musejí být v jednom hodu alespoň dvě. Součet ok na těchto kostkách je výsledek daného hráče. Tedy když padne 1-2-5-5-5-6, jsou tu dvě posloupnosti 1-2 a 5-6, druhá posloupnost je vyšší, započítá se tedy ta. 5+6=11. Kdo má na konci kola nejvyšší číslo, vyhrává. Pokud mají dva hráči stejný výsledek, vyhrává ten, kdo měl posloupnost složenou z vyšších čísel. Hru je možné hrát na více kol.

 1. Škrtání křížků

Každý hráč si na papír namaluje 20 křížků. Hází se dvěma kostkami. Každý hráč hodí, sečte oka a kolik ok má, tolik křížků si škrtne. Když hodí víc ok, než má křížků, je to blbý. Kolik ok navíc má, tolik křížků si zas musí domalovat. Když hodí 5 a má jen dva křížky, 3 si musí domalovat. Takže to může být trochu nekonečná hra, když nemáte kliku. No a samozřejmě vyhrává ten, kdo jako první přeškrtne všechny své křížky.

 1. Závodní paš

Hraje se dvěma kostkami, když vám na nich padne stejné číslo, říká se tomu paš. Tato hra se jmenuje závodní paš, takže je jasné, že půjde o to, kdo nejdřív hodí oběma kostkami stejně. Hraje se na 20 kol, každý hráč v daném kole jednou hodí, pokud nehodí paš, má smůlu a posílá kostky dál. Pokud hodí paš, počítá si body. Normálně součet ok na obou kostkách. Třeba čtyřkový paš (4 a 4) je za 8 bodů. Vyhrává ten, kdo po všech dvaceti kolech naházel nejvíc bodů.

 1. Sudá vede

Hraje x hráčů, hází se třemi kostkami. Každý hráč jimi hodí celkem 3x. Jak už název napovídá, jen sudá čísla se počítají. Z těch třech hodů sečtete všechna sudá čísla a výsledek si zapamatujete. Který z hráčů dosáhne nejvyššího čísla, vyhrává. Pokud vám jedno kolo připadá málo, můžete hrát na více kol. Abyste se vyhnuli dohadům, je ale dobré předem určit, na jaký počet kol se hraje.

 1. Oči

Tečce na kostce se říká oko a právě tato oka dala hře „Oči“ jméno. Oči se hrají se šesti kostkami. Hraje se na dvě kola, v prvním každý hráč šestkrát hodí a to takto:

 1. hod 1 kostkou
 2. hod 2 kostkami
 3. hod 3 kostkami
 4. hod 4 kostkami
 5. hod 5 kostkami
 6. hod 6 kostkami

Ve druhém kolem obráceně od šesti kostek zas ku jedné.

Všechny hody s obou kol se sčítají a kdo má na konci nejvíc bodů nebo spíš nejvíc očí, vyhrává. že by vyhrála moucha? Ta jich má 5000…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *